Mikulášská nadílka

II. třída

V pondělí 5. prosince naši třídu navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Čertíci řádili  jak se patří a žáky pěkně vystrašili. Ti měli připravené  básničky, které s náležitým přednesem věnovali Mikuláši, čertíkům  i andělovi. Každý žák byl po zásluze odměněn bohatou nadílkou. A asi ani moc nezlobili, protože čerti nikoho neodnesli.                                       

Děkujeme deváté pekelné třídě !
Fotky naleznete zde:  Mikulášská nadílka                       

 

Mikulášská nadílka

 

Školou chodil Mikuláš…

 

I letos, stejně jako každým rokem, byl 5. prosinec v režii 9. třídy, která se svého úkolu zhostila zodpovědně. Nejen, že si žáci sami obstarali kostýmy, ale na funkci Mikuláše, čerta a anděla dokonce proběhlo výběrové řízení, ve kterém si žáci sami demokraticky zvolili vhodné kandidáty.

5. prosince v ranních hodinách přišla jejich chvíle. Show začala. Mikuláš se čtyřmi čerty a jedním andělem ( který měl co dělat, aby se u čertů přimluvil za ty největší hříšníky, kterým hrozilo peklo) zahájili svou pouť školou.

 Ve školce se prvotní zděšení  ( některé děti se neubránily slzičkám, některé hledaly úkryt pod stolem)  po mírné domluvě čertů a anděla brzy změnilo v poklidnou vánoční atmosféru s koledou a krátkým vystoupením předškoláčků, za které byli ( i ti největší zlobilové ) odměněni sladkým balíčkem.

 V podobném duchu nadílka probíhala i na 1. stupni . Každá třída měla připraveno krátké vystoupení, které potěšilo Mikuláše s andělem a kterým se snažila uplatit čerty. Většina z nich už na ně sice nevěří, no ale co kdyby… V některých třídách museli čerti přitvrdit a s dětmi se rozhodně nemazlili. S listinou hříchů jako důkazem nastoupili na ty největší hříšníky, kteří propadli peklu a skončili u čertů v pytli…Nakonec to ale dobře dopadlo, přimluvil se anděl i někteří spolužáci zlobilů. Ti pak slíbili, že se budou snažit se polepšit…. No uvidíme napřesrok- Mikuláši, čerti, anděli!

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: mikulášská nadílka 2016

 

Návštěva hasičského sboru II. třída

V neděli 20.11. 2016 jsme se vydali na návštěvu hasičského sboru v 
Litvínově, kde jsme si poslechli, co obnáší profese hasiče. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli sednout do hasičského auta, prohlédnout si hasící hadice  a poslechnout sirénu.             
Také jsme si vyzkoušeli pár cviků v posilovně a jak těžké je hasičské oblečení. Nemohli jsme ani vynechat skluz na tyči. Na závěr jsme viděli opravdový hasičský výjezd. Moc se nám tam všem líbilo.

Fotky naleznete zde: návštěva hasičského sboru

 

Plavecký výcvik II. a III. třída

(Mgr. Monika Králová a Mgr. Iva Boušková)

Žáci druhé a třetí třídy v rámci tělesné výchovy úspěšně ukončili plavecký výcvik v krytém bazénu v Mostě. Každý žák obdržel „mokré vysvědčení“ a na závěr si mohli užít hry v bazénu s veškerými 
plaveckými pomůckami. Druháci i třeťáci se na hodiny plavání moc těšili a bude se jim stýskat. 

Fotky naleznete zde: závěrečné plavání

 

IV. třída - PROJEKT BAREVNÉ KONTEJNERY

 Dne 29. 11. 2016 nás ve třídě navštívila paní učitelka Ing. Pavelková se „ Směsíkem“.

Zajímavou formou žáky seznámila s druhy třídění odpadu. Děti během projektu odpovídaly na otázky a sbíraly žetony. Plnily různé úkoly ve skupinách a na konci projektu pro ně byla připravena odměna. Nové znalosti o třídění odpadu snad přispějí k lepšímu vztahu k životnímu prostředí a děti se budou snažit správně zařadit odpad do kontejnerů.

Fotky naleznete zde: barevné kontejnery

 

Divadelní představení: Starci na chmelu

Dne 21. 11. 2016 se 8. a 9. třída braňanské školy opět vypravila za kulturou…

Bylo by věru kulturní barbarství neznat titul legendárního filmu Starci na chmelu, který je prvním a vlastně asi i vůbec nejznámějším českým muzikálem. Film byl natočen režisérem Ladislavem Rychmanem v roce 1964 podle námětu a scénáře Vratislava Blažka (který byl i autorem písňových textů , které se brzy dostaly do podvědomí diváků a zlidověly.)

Navštívili jsme již několik povedených představení, kterým sloužil výborný film jako předloha. Nejinak je tomu i u muzikálu, který je navíc, jak se v poslední době ukazuje, fenoménem dnešní doby.  Existuje  řada divadelních adaptací tohoto muzikálu. Pod tou mosteckou jsou jako úpravci podepsáni Vlastimil Novák a Zbyněk Srba, který současně dílo režijně nastudoval a umožnil mosteckým hercům rozvinout jejich potenciál.

Fotky naleznete zde: Starci na chmelu

 

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník

 

Dne 12.10.2016 na naší škole proběhl celostátní Přírodovědný klokan. Na prvních třech místech se umístili Jan Fizek a Jakub Najman z 9. ročníku a Kateřina Svobodová z 8. ročníku.

Fotky naleznete zde: Přírodovědný klokan

 

III. třída

Mgr. Iva Boušková

... a tahkle si naše třída užila dlabání dýní.

Fotky naleznete zde: dlabání dýní

 

Sokrates- veletrh vzdělávání

 I letos, stejně jako každým rokem, navštívili žáci 8. a 9. tříd regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES  , který se konal ve Sportovní hale v Mostě ve dnech 6.- 7. 11. Letos proběhl již 15. ročník této prezentace středních škol, vyšších odborných škol a dalších vzdělávacích institucí.

Každá škola zde měla svůj stánek s prospekty a ukázkovým učebním materiálem, v každém stánku bylo několik studentů a pedagogů, kteří byli připraveni zodpovědět potencionálním studentům jejich dotazy.

 Žáci se seznámili s nabídkou středních i odborných škol v našem regionu, viděli praktické ukázky odborného výcviku žáků a studentů, prohlédli si učební pomůcky a mohli zde také shlédnout žáky z různých škol a ročníků „v akci“ , do které měli možnost se i sami zapojit. Někteří žáci si tak vyzkoušeli ošetření raněného, zúčastnili se chemického pokusu , zkusili si řídit robota či se na chvíli sami stali pokusnými králíky, když se nechali učesat či nalíčit studentkami učňovských oborů.

 Zvídaví žáci odcházeli z veletrhu plně informováni s konkrétní představou své budoucnosti, většina jich je ještě na vážkách, jaký obor si má zvolit, ale i ti, kteří zatím neměli žádnou představu, zde získali informace o tom, kolik škol a jakého zaměření ve svém okolí je,  a mohou začít přemýšlet a vybírat…

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: Sokrates

 

PROJEKT BAREVNÉ KONTEJNERY V 5.TŘÍDĚ

Dne 1.11. si pro páťáky připravila paní Ing. Pavelková zajímavý projekt z environmentální výchovy s názvem Barevné kontejnery.

Žáci se formou hry, prezentace a vyprávění seznámili s druhy třídění odpadu. Na konci akce měli možnost si vyzkoušet své nově nabyté znalosti praktickou hrou na třídění odpadu a skupinovou prací s pracovním listem.Každá správná odpověď byla odměněna a my budeme doufat, že největší odměnou bude přispění jednotlivých žáků k lepšímu třídění odpadu v naší obci.

Fotky naleznete zde: barevné kontejnery

 

Žákovský parlament 2016-2017

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd (2. - 9. třída). Každá třída má v parlamentu dva své zástupce, kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během schůzek budou projednávány nejrůznější problémy, které se týkají celé školy nebo jednotlivých tříd. Zástupci mají možnost vyslovit své požadavky a díky tomu se aktivně zapojit do chodu naší školy. Dále pak předají informace svým spolužákům.

 

UKÁZKOVÁ HODINA ČTENÍ A PSANÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ

 

Mgr. Jitka Švejdová uspořádala dne 21. října pro rodiče letošních prvňáčků ukázkovou hodinu čtení a psaní.

Chtěli jsme představit rodičům, jak se s jejich dětmi ve škole pracuje, jak jsou při vyučování šikovné, co už všechno umí a především jsme chtěli rodiče blíže seznámit s výukou genetické metody, kterou na naší škole již pátým rokem vyučujeme čtení a psaní v první třídě.

Hodina se dětem povedla, měly se rodičům s čím pochlubit. Rodiče dorazili v hojném počtu a po ukázce byl ještě čas na dotazy a popovídání.

Fotky naleznete zde:  ukázková hodina

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY V 5.TŘÍDĚ

 

Naši páťáci pokračují v rámci zvyšování své čtenářské gramotnosti při výuce ve čtenářských dílnách, které se nám osvědčily i v minulém školním roce.

Při čtenářských dílnách využíváme metody kritického myšlení, které vedou žáky k tomu, aby diskutovali, zamýšleli se, formulovali a prezentovali své názory.

Naši páťáci jsou zkušenými čtenáři, kteří byli před pěti lety na naší škole prvními, kteří se v Braňanech učili číst a psát pomocí genetické metody.

Letos jsme si ke společnému čtení ve čtenářských dílnách vybrali knihu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kterou napsal Ransom Riggs.

Díky podpoře svých rodičů si mohli všichni páťáci knihu koupit a s nadšením s ní v průběhu měsíce října a listopadu ve čtenářských dílnách pracovat.

Zdá se, že nadšení je skutečné, protože už padlo několik dotazů, zda budeme číst i další díly.

Fotky naleznete zde: čtenářská dílna

 

Strašidelná hodinka 

I. třída Mgr. Michala Kovaříková 

PANÍ UČITELKA Z PRVNÍ TŘÍDY POSBÍRALA RŮZNÁ STRAŠIDLA ( NOČNÍ, DENNÍ, HODNÁ I ZLÁ) A PŘIVEZLA JE DO ŠKOLY, ABY JE MOHLA UKÁZAT ŽÁKŮM PRVNÍHO STUPNĚ. KAŽDÉ STRAŠIDLO SE PŘEDSTAVILO A ŘEKLO O SOBĚ NĚKOLIK VĚT. STRAŠIDLA PŘEPADLA I PANA ŘEDITELE, KTERÝ JE ZA „ PŘEPADENÍ“ SLADCE ODMĚNIL. ALE I STRAŠIDLA SE MUSÍ UČIT, TAK SE VE FOTOGALERII MŮŽETE PODÍVAT, JAK STRAŠIDLA POČÍTALA A ČETLA. NA ZÁVĚR DNE SI STRAŠIDLA TROCHU ZATANCOVALA. POSUĎTE SAMI, JAK TO PŘI TANCI SLUŠELO TŘEBA HEJKALOVI A  BÍLÉ PANÍ. 

Fotky naleznete zde: strašidelná hodinka

 

 

Strašidelná II. třída

Dne 2.11. se v naší třídě objevila malá strašidýlka, duchové, kostlivci, čarodějové a jiné příšerky. Žáci ve svých děsivých kostýmech pod vedením Mgr. Moniky Králové hravou formou získávali nové vědomosti a poznatky. Tento den byl vyučován i nový předmět " Strašení" :).

Fotky naleznete zde: hodina strašení

 

Jednou náš kmen navštívil  indiánský náčelník Dlouhé Brko. Poseděli jsme společně u ohně, posílali jsme si signály a vyslechli indiánský příběh. Od té doby se stal náčelník naším dobrým kamarádem a čas od času nás navštíví. 

2.11. se u nás opět objevil. Přivítali jsme ho u našeho ohně a společně jsme vzpomínali na naše milované, kteří už nejsou mezi námi. Nezapomněli jsme ani na naše zvířecí mazlíčky: pejskové Deny, Beník, Daneček, Endynka a Mášenka, morčátko Zuzinka, králíček Kája, andulka Ferda, rybičky, kocourek Jonáš. Povídali jsme si o nich, „zapálili“ jsme za ně svíčky a vzpomněli na ně chvilkou ticha.

Dušičky

I.třída Mgr. Michala Kovaříková

(pozn. Text je napsán velkými písmeny, aby si ho také mohli přečíst prvňáčci.)

JEDNOU NÁŠ KMEN NAVŠTÍVIL INDIÁNSKÝ NÁČELNÍK DLOUHÉ BRKO. POSEDĚLI JSME SPOLEČNĚ U OHNĚ, POSÍLALI JSME SI SIGNÁLY A VYSLECHLI SI INDIÁNSKÝ PŘÍBĚH. OD TÉ DOBY SE STAL NÁČELNÍK DLOUHÉ BRKO NAŠÍM DOBRÝM KAMARÁDEM A ČAS OD ČASU NÁS NAVŠTÍVÍ.

2.11. SE U NÁS OPĚT OBJEVIL. PŘIVÍTALI JSME HO U NAŠEHO OHNĚ A SPOLEČNĚ JSME VZPOMÍNALI NA NAŠE MILOVÁNÉ, KTEŘÍ UŽ NEJSOU MEZI NÁMI. NEZAPOMNĚLI JSME ANI NA NAŠE ZVÍŘECÍ MAZLÍČKY: PEJSKOVÉ DENY, BENÍK, DANEČEK, ENDYNKA A MÁŠENKA, MORČÁTKO ZUZINKA, KRÁLÍČEK KÁJA, ANDULKA FERDA, RYBIČKY A KOCOUREK JONÁŠ. POVÍDALI JSME SI O NICH,  „ZAPÁLILI“ JSME ZA NĚ SVÍČKY A VZPOMNĚLI NA NĚ CHVILKOU TICHA.

Fotky naleznete zde:  dušičky

 

Halloween v Braňanech

 

2. listopadu 2016, na Památku zesnulých uspořádala naše škola Lampiónový průvod pro  masky. Průvod vycházel od školy a napočítali jsme v něm 141 osob. Někteří měli masky, někdo měl lampión a někdo byl oblečen civilně. Když jsme došli na náměstíčko, byly vyhodnoceny nejlepší masky, které obdržely diplom. A že byly opravdu hrůzostrašné se můžete přesvědčit na fotkách. Poté následovaly soutěže, které si pro malé děti připravili žáci druhého stupně. Po absolvování soutěží odcházeli účastníci na stezku odvahy, kde prokázali, že umí překonat svůj strach. Navzdory značné zimě to všichni zvládli v pohodě a už teď se těší na příští rok. Myslíme si, že tento Halloween byl zdařilý.   

Jeník Holub, ZŠ a MŠ Braňany

Fotky naleznete zde: lampiónový průvod pro masky

 

Halloween 2016

Fotky naleznete zde: Halloween

 

Veškeré fotodokumentace a akce nižšího stupně naleznete na webových stránkách v levém sloupečku. Jedná se o druhý odkaz uvedený pod názvem Základní škola. Odkazy s fotkami jsou umístěny v sekci Fotografie.

 

Kroužek deskových a logických her

Dnes jsme se sešli v plném počtu a seznamovali jsme se s pravidly dvou her: Kamionem po Evropě a Carcassonne.

Fotky naleznete zde: kroužek deskových a logických her

Dýňování

I. třída

Děkujeme Jeníkovi za dýni. Trochu jsme ji vyparádili :).

Fotky naleznete zde: dýňování

 

Zprávy z družební školy

Návšteva od severného pólu

Štiavnické Bane

V dňoch 12. - 14. septembra 2016 sme na našej základnej škole ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane privítali vzácnu návštevu spoza polárneho kruhu,  z nórskeho mestečka Vardø. Tam pôsobil aj rodák zo Štiavnických Baní Maximilián Hell, podľa ktorého dostala meno naša škola a ktorý v mestečku Vardø pozoroval druhý prechod Venuše popred slnečný disk. Touto expedíciou si Hell získal svetové vedecké uznanie presným výpočtom slnečnej paralaxy. My máme tú česť, že sme s mestečkom Vardø nadviazali úzku spoluprácu, ktorú sme spečatili podpísaním memoranda.

Zástupcovia mesta, základnej i strednej školy vo Vardø - starosta Robert Jensen, projektový manažér školy Leif Haughom i vyučujúci Filozofie a Nemeckého jazyka Gunnas Sørensen a tri študentky (Hedda, Oda, Iris) merali dlhú cestu, aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia Prírodného (vtáčieho) parku - Aves v areáli školy, v rámci pokračovania projektu Modrá škola vo Vardø, i Náučného chodníka, súčasťou ktorého je aj zrekonštruovaná bašta Štiavnických Baní s expozíciou venovanou Maximiliánovi Hellovi - za pomoci nórskeho projektu.

V priestoroch školy nám zaujímavou prezentáciou priblížili život v meste, fungovanie nórskeho školstva i dopad klimatických zmien na prostredie, v ktorom žijeme. Starosta obce Vardø, Robert Jensen,na pamiatku vysadil v areáli školy vzácny strom ginko dvojlaločné.

Zora Červenáková

Fotky naleznete zde:   fota _ družební škola

 

Marienberg

Začátkem října jeli žáci do aquaparku v Marienbergu. Akci si řádně užili a všichni se v pořádku vrátili :).

Fotky naleznete zde: Marienberg_plavání

                                                                                             

 Dne 24.9. 2016 se konaly oslavy k 55. výročí založení školy. Součástí oslav byla i tzv. školní akademie, kde žáci předvedli svá vystoupení.

Fotogalerie z 55. výročí školy - ZDE