Zveme všechny bývalé i současné žáky, zaměstnance a příznivce
Základní školy a Mateřské školy v Braňanech na

Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 55. výročí školy.

Tato akce měla původně proběhnout v sobotu 18.6.2016, ale byla z provozních důvodů odložena. Protože chceme dodržet slib, připravili jsme toto setkání.

Akce se uskuteční v sobotu 24. září 2016 od 10 hod, kdy proběhne školní akademie.

Poté je možno si prohlédnout školu a se spolužáky zavzpomínat na školní léta.  Celá oslava je pojata jako vytvoření prostoru pro setkání bývalých spolužáků.

Prostory školy jsou k dispozici.

Návštěvníci si budou moci zakoupit drobné občerstvení, bývalé zaměstnance zveme na oběd ve školní jídelně.

Zveme všechny a těšíme se na Vás.
Kolektiv zaměstnanců školy

 

 

 

Soutěž RECYKLOHRANÍ

Odevzdej staré spotřebiče a vybité baterie a získej body do

Recyklohraní pro svou školu.
Cílem projektu je získat k recyklaci již vyřazené drobné elektrospotřebiče, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáků a vybité baterie, které se často vyhodí 
do komunálního odpadu.
Principem soutěže je sběr co největšího množství sebraných elektrospotřebičů a baterií v poměru na jednoho žáka školy!

Soutěž probíhá od září do října 2016

 Vyřazené elektrospotřebiče a vybité   baterie odevzdej vždy

ve čtvrtek od 7:20 do 7:35

před učebnou výtvarné výchovy.