Leden   

III. třída
Během ledna několik našich spolužáků slavilo narozeniny – GRATULUJEME. V rámci výtvarné výchovy jsme si vyzkoušeli namalovat jeden z přírodních živlů, o kterých jsme si četli v hodině českého jazyka. Práce se nám moc povedla. Čtenářská dílna sice byla zajímavá, ale dost jsme se při tom zapotili. Přesto všichni zadané úkoly splnili úspěšně. 31. ledna jsme dostali zhodnocení našeho půlročního snažení  J a začínáme se připravovat na MASOPUST.

žáci třetí třídy s Mgr. Monikou Královou

Fotky naleznete zde: Leden_ III.třída

Den jazyků

Dne 5. 2. proběhl v deváté třídě Den jazyků. Program vytvořili společně studenti obchodní akademie, střední pedagogické a zdravotnické školy v Mostě pod vedením výborného kantora Ing. Paďourka. Studenti měli připravené prezentace k němčině, angličtině, španělštině, francouzštině a thajštině. Všichni zúčastnění hovořili plynně v daném jazyce a ukázali tak našim žákům, že pokud se budou více snažit, mohou mluvit stejně tak dobře. Pevně věřím, že si naši žáci odnesli z hodiny nejen nové poznatky, ale též chuť poznávat nové krajiny a učit se cizím jazykům, které jsou v dnešní době tak žádané.

Mgr. Lenka Frantová

Fotky naleznete zde: Den jazyků_IX. ročník

ZÁŽITKOVÝ DEN

26.1.2018 byl pro žáky a žákyně 9. ročníků připraven zážitkový den, který pořádaly některé SŠ v Mostě.Akci STŘEDOŠKOLÁK NANEČISTO uskutečnila i Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostě, kam se vypravily i čtyři žákyně deváté třídy ZŠ a MŠ Braňany. Pro  potencionální  budoucí žáky středních škol  byl připraven program, díky kterému si mohli vyzkoušet být středoškolákem již nyní. Cílem akce bylo seznámit je s prostředím školy, její atmosférou, žáky a také výukou. „Deváťáci“ měli možnost se zúčastnit dopolední výuky spolu se žáky SŠ. Předem byli seznámeni s rozvrhem, ve kterém  převládaly především odborné předměty a výuka jazyků. Výuky se zúčastnilo  celkem 9 žáků a žákyň , kteří se na daný den stali součástí třídních kolektivů a byli učiteli aktivně zapojováni do výuky. V angličtině i němčině se hodně komunikovalo, v anatomii se učili o svalech, z ekonomiky dokonce dostali domácí úkol z oblasti finanční gramotnosti.  Po ukončení výuky obdrželi  všichni žáci certifikát o účasti na akci, kterým si mohou vylepšit skóre v součtu celkových bodů při přijímacím řízení, a proběhla diskuse, kdy měli možnost se k akci vyjádřit.Ohlasy většiny žáků na tento den byly  vesměs kladné, proto mě o to víc mrzí,  že některé ze žákyň naší školy se i v novém prostředí chovaly nevhodně, v lavici se bavily a narušovaly výuku. Jejich chováním byli prý rozčarováni i samotní studenti SŠ. Jedna z našich žákyň se dokonce nechala slyšet, že „ji to nebaví..“

Na druhou stranu bych chtěla poděkovat Denise  a Veronice, které překonaly svůj ostych, do výuky se zapojily  a paní učitelkou ze SŠ byly za snahu chváleny. Díky nim snad braňanská škola nezískala cejch  školy s nevychovanými žáky a potvrdilo se, že  nemůžeme „všechny strkat do jednoho pytle.“

Závěrem bych chtěla poděkovat střední škole a všem vyučujícím, kteří pro děti připravovali výuku tak, aby byla částečně přizpůsobena žákům a žákyním ZŠ. Věřím, že tato akce byla přínosná ( už jenom tím, že některým pomohla s odbouráváním obav z nového prostředí a blížících se zkoušek ) a  že ti, kteří chtěli, si z tohoto dne kromě certifikátu odnesli  i něco navíc….

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: Zážitkový den_IX.třída

Práce druháčků

V rámci předmětů ČaSP a Vv žáčci druhých tříd využili svou kreativitu a fantazii. Jsou snaživí a šikovní :).

Petra Vetýšková

Fotky naleznete zde: Druháčci_ČaSP a Vv

Prosinec 2017    -   III. třída

Závěr měsíce prosince byl na události v naší třídě bohatý. Začátkem prosince jsme měli mikulášskou nadílku a byli na divadelním představení v Bílině. Někteří z nás ještě jeli do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Představení mělo veliký úspěch. Dále jsme slavili ve třídě narozeniny a připravovali výrobky na vánoční jarmark. Letos se nám podařil připravit i dárek pro rodiče. Je jím kalendář na rok 2018, ve kterém má každý z nás vlastnoručně namalovanou stranu pro daný měsíc. Dne 22. prosince jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde jsme si rozdali dárky, popřáli si pěkné VÁNOCE a krásný NOVÝ ROK.

Monika Králová a třeťáci

Fotky naleznete zde: Prosinec 2017_III.třída

22. 12. v pátek se konají vánoční besídky. Vyučování bude zkráceno, pro I. stupeň do 11,25 a pro II. stupeň do 12,10. 

 

Připravujeme se na VÁNOCE         

III. třída

Naše třída se proměnila na tvořivou dílnu. Maminka Davídka Korouse nám připravila marcipánové těsto, ze kterého jsme vykrajovali různé vánoční tvary. Zápal a chuť rozhodně nechyběly. I došlo na ochutnávání těsta  a bylo moc dobré.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Vánoce_ III. třída

 

Výjezd žáků na školu EDUCHEM

Dne 14. 12. 2017 se žáci 8. a 9. třídy vydali na Dny techniky a chemie pořádané školou Educhem v Meziboří. Našich žáků se ujali učitelé a studenti střední školy, provedli je budovou a ukázali odborné učebny. Žáci měli možnost seznámit se s nabízenými obory a náplní studia, byly jim předvedeny činnosti, zajímavé pokusy a ukázána používaná technika (např. 3D tiskárna). Za zmínku stojí také setkání s bývalou spolužačkou, která mohla předat své zkušenosti, postřehy a rady ohledně dalšího studia.

Akce je další ze série činností naší školy směřující k poznávání možností dalšího vzdělávání, seznamování s povoláními a studijními obory.

Mgr.Petr Šimon a Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: Educhem 2017

 

III. třída

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince naše třída ráno jela do Bíliny na velice pěknou divadelní pohádku „Sněhová královna“. Po návratu  naši třídu navštívil Mikuláš, andělé a čertíci. Ti řádili jak se patří a žáky pěkně vystrašili. Třída měla připravenou báseň „Zvířata na tvrdo“, ale také krátké básničky, které s náležitým přednesem věnovali Mikuláši, čertíkům i andělům.  Každý žák byl po zásluze odměněn bohatou  nadílkou.

Děkujeme deváté pekelné třídě

Žáci třetí třídy

Fotky naleznete zde: Mikulášská nadílka_III. třída

 

Plavecký výcvik

III. IV. třída

Žáci III. a IV. třídy prošli plaveckým výcvikem pod vedením Plavecké školy Most.

Vždy v pátek od 4.9. do 1.12. 2017 se žáci během pěkně a zajímavě vedených hodin kurzu učili potápět, zkoušeli výdrž pod vodou, lovili předměty na mělčině i v hloubce, skákali do vody, splývali, nacvičovali a procvičovali plavecké styly kraul, znak a prsa, trénovali svou vytrvalost, plavali pod vodou a v závěrečné hodině si báječně užívali hry ve vodě s mnoha pomůckami, které během výcviku používali.

Plavecký kurz byl pro děti velmi přínosný a všechny se prokazatelně  ve svých plaveckých dovednostech a schopnostech posunuly vpřed.

Mgr. Zuzana Lusková a Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Plavecký výcvik_ III. a IV. třída

 

ODYSSEIA – návštěva divadla

Dne 15.11. navštívily  6. a 7. třída divadelní představení Odysseia v Městském divadle v Mostě.

S Homérovým eposem z antického období, z něhož příběh vychází, se již žáci blíže seznámili v hodinách literatury, proto už věděli, na co se mohou těšit. Přesto u mnohých z nich skutečnost předčila jejich očekávání a nebyl nikdo, komu by se představení vyloženě nelíbilo.

Na to,že představení bylo poměrně dlouhé ( 140 minut), se žáci nenudili a více jak dvě hodiny, které strávili na tvrdých sedačkách, zpětně hodnotili jako příjemně strávený čas. V reflexi, kterou jsme společně udělali druhý den v jednotlivých třídách v českém jazyce, zaznívala většinou slova chvály. Dětem se líbily kostýmy- kladně byl hodnocen Odysseus, čarodějnice Kirké nebo kostýmy bohů- Pallas Athény, Poseidona, Héry. U boha Herma byla hodnocení rozpolcená- některým se modernější a humorný přístup ke ztvárnění postavy nelíbil, jiní jej naopak ocenili.

V negativních ohlasech byla třeba skutečnost, že tam nebyla fyzicky ztvárněna postava obra Kyklopa nebo že Poseidonovi chyběl trojzubec. Kritičtí byli někteří k hudebnímu ozvučení- vadila jim hlasitá hudba.Písně,které provázely příběh, byly ale líbivé a melodické a většině se líbily.

Žáci odsuzovali Poseidonovu namyšlenost a pomstychtivost, Telemachovu rozhořčenost a litovali Penelopu, kterou Odysseus na svých cestách domů několikrát podvedl s jinými ženami.

Kladně hodnotily kulisy i výkony herců a tanečnic a věrné zpracování předlohy. Pozitivní bylo i jejich celkové shrnutí představení a už teď se těší, až se v budoucnu zase někdy do divadla vypravíme.

Za slušné chování a společenské oblečení některých žáků děkuje doprovod.

Mgr. Daniela Zajíčková a Mgr. Lenka Frantová

Fotky naleznete zde: Odysseia_návštěva divadla

Pomáháme krmit vodní želvy    

III. třída

Naše třída pomáhá krmit školní vodní želvy nádherné. Dorůstají do velikosti zhruba 25cm, samečkové jsou menší. 
V přirozených podmínkách mají rády klidné zarostlé vodní plochy, které se při slunečném počasí rychle zahřívají. Jinak doma se chovají  v akváriích a v zahradních jezírkách.
Zajímavost: Želvy nádherné byly pravděpodobně druhem, jenž se stal vzorem comixu a později i kresleného seriálu Želvy Ninja.  

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Krmíme vodní želvy_ III. třída

Sběrová akce

V říjnu  tohoto roku proběhla v naší škole tradiční sběrová akce. Děti z MŠ i žáci školy sbírali starý papír, plastové láhve a víčka a nově i aluminiové obaly od pití.  Nasbíraly se skoro 3 tuny materiálu, který by jinak zřejmě skončil v popelnici.

Mezi nejlepší sběrače z předškolního oddělení MŠ patřili děti – Anežka Gruntorádová, David Toman a David Kůst a ve smíšeném oddělení sbírala jedině Tomašurová. Všichni byli odměněni  balíčkem sladkostí. Na 1.stupni ZŠ byli nejlepší sběrači výhradně z 1. tříd. Vyhrál Havel, který nasbíral úctyhodných  210 kg, druhá byla Sabina Tesárková se 102.5 kg a třetí byl Dominik Blecha s 94 kg. Všichni byli odměněni knihou. 

jjjj

Zleva S. Tesárková, uprostřed Ondřej Havel a vpravo Dominik Blecha.

V hodnocení tříd vyhrála 1.A s průměrem na žáka 32,04 kg, druhá 1.B dosáhla 15,26 kg a třetí 5. třída dosáhla průměru 7,8 kg na žáka. Třídy dostaly do třídního fondu 300, 200 a 100 Kč. Na druhém stupni již tradičně vyhrál Lukáš Verner z 9. tř za 31,5 kg, druhý Pavel Kutzler (9.tř) nasbíral 14 kg a třetí Lucka Šimánková ( 7.tř) za 7 kg. Vítězové dostali odměnu dle vlastního výběru v hodnotách 200, 150 a 100 Kč. 

pppp

V soutěži tříd vyhrála 8.tř za 26,1 kg/žák, druhá 7.tř za průměr 8,02 kg a třetí byla 6.tř s 6,12 kg.

Všem děkujeme za účast. Další kolo sběru proběhne v dubnu 2018.   

Kratochvíl, ředitel školy

 

Štěkáme v tom spolu

Členové žákovského parlamentu jako už každoročně pořádají sbírku pro opuštěné pejsky. Čím můžete přispět? Psí krmivo (granule, psí konzervy, piškoty..), kosmetika, pomůcky (obojek, vodítko..), hračky, staré deky.. Děkujeme :-)

Sbírka potrvá do 15.12. 2017, kontaktní osoba: Mgr. Michala Kovaříková (kontakt: michalaprokopova@seznam.cz), v zastoupení: Matyáš Huyer (člen žákovského parlamentu).

Frotáž listů 

Společná práce žáků 7. třídy. Strom se dětem moc povedl a nyní nám zdobí dveře do třídy.

Mgr. Lenka Frantová

Fotku naleznete zde: Frotáž listů_VII. třída

Projektová hodina s TJ Baník Souš.

Děti si hodinu jako vždy velmi užily :-). Podívejte se do přiložené galerie.

Mgr. Lenka Frantová

Fotky naleznete zde: Projektová hodina_TJ Baník Souš

Výstava kaktusů 

žáčci druhé třídy se zúčastnili výstavy kaktusů. Dozvěděli se různé zajímavosti a dokonce si mohli kaktusy zakoupit. Jelikož mají rádi zvířátka i rostlinky, tak jich několik pořídili do třídy a vzniká jim tam "kaktusárium".

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková

Fotky naleznete zde: Výstava kaktusů_II. třída

 

Helloween

Dne 2.11. se  naše třída  proměnila v kouzelnou a strašidelnou. Místo žáků se zde učila různá strašidla a tak nesměl vedle matematiky a českého jazyka chybět nový předmět „strašení“. To si pak naše strašidla vyzkoušela v první a druhé třídě.

PS – docela jim to šlo 

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Helloween_III. třída

 

ZÁBAVNÝ TĚLOCVIK V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Po velkém úspěchu, se kterým se setkalo u dětí sportovní dopoledne s fotbalisty na Baníku Souš, jsme se dohodli, že za námi budou fotbalisté chodit pravidelně. A tak část hodin tělesné výchovy probíhá společně s

fotbalisty. Na pár fotek z těchto hodin se můžete podívat:-). Děti si to opravdu užívají.

Mgr. Marie Bunešová, Mgr. Jitka Švejdová

Fotky naleznete zde: Zábavný tělocvik_I. třídy

 

Podzimní  dekorace             

III. a IV. třída

Jako každé roční období i podzim má svoje kouzlo. Od nádherných barev v přírodě, přes sladké plody, nejrůznější svátky a příjemné večery nad horkým čajem, který popíjíme za zvuků dujícího větru a  divokého tance kapek deště na okenním parapetu. Třída třeťáků a čtvrťáků se proměnila v aranžérskou dílnu inspirovanou podzimní atmosférou. Žáci si vyzkoušeli aranžmá z různých přírodnin. Úkolu se zhostili velmi dobře a kreativita s fantazií opravdu nechyběla. Posoudit můžete ve fotogalerii.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Podzimní dekorace _ III. a IV. tř.

 

Drakiáda  2017/2018

Přes skutečnost, že nám všem při drakiádě nepřálo počasí, neboť vítr ne a ne pořádně fouknout a vlezlé vlhko také nebylo příjemné, sešlo se celkem dost dětí a zhruba stejný počet i dospěláků (rodiče i prarodiče). Vše nakonec dopadlo dobře a draci i když se jim moc nechtělo, přece jen vzlétli.  Byli vyhlášeni ti nejúspěšnější v

každé kategorii. Pár foteček Vám nastíní, jak jsme se se vším poprali a dokonce se příjemně i pobavili.
Mgr. Magdalena Gajdošová a Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Drakiáda 2017-2018

 

Den na dopravním hřišti

IV. třída

Před pár dny byli naši čtvrťáci na dopravním hřišti v Mostě, kde si zajímavou a zábavnou formou nejen zopakovali, jak se správně chová chodec, aby byl v bezpečí. Také měli možnost nanečisto si vyzkoušet test ze základů pravidel silničního provozu pro získání průkazu cyklisty.

Všechna důležitá pravidla pro bezpečnou účast malých cyklistů v silničním provozu si hlavně děti také vyzkoušely přímo jízdou na kole pod dohledem paní lektorky. Sluníčko nám přálo a tak už se nyní  těšíme až budeme mít možnost na jaře splnit test i jízdu na kole na ,,ostro“ a získat skutečný průkaz pro cyklistu.

Fotky naleznete zde: Dopravní hřiště _ IV. tř.

 

III. třída
Podzimní   snění
Nastává podzim, prý smutný to čas,
avšak i podzim má přece mnoho krás.
Stromy mění své zelené šatičky,
snad malíř nemá tak krásné barvičky.
Podzim nás pomalu připraví na zimu,
dřív než nám nadělí sněhovou peřinu.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Podzimní snění - III. tř. 

 

III. a IV. třída
Žáci třetí a čtvrté třídy v rámci tělesné výchovy se účastní  plaveckého výcviku v krytém bazénu v Mostě. Výuka plavání se jim moc líbí  a už se toho i dost naučili :).
Žáky doprovází  Mgr. Monika Králová a Mgr. Zuzana Lusková

Fotky naleznete zde: Plavecký výcvik 2017

 

Ústecký dětský zub je zdravý zub

projekt 1A a 1B

 

Na začátku října proběhlo v prvních třídách  setkání se zubní hygienistkou, která děti seznámila se základy správnéústníhygieny. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací k tomu, jak se denně starat o svůj chrup, jak poznat, zdamámezoubky dobře vyčistěné, či jaký zubní kartáček a pasta jsou vhodné pro jejich zoubky.

Obě třídy si akci báječně užily a už teď se těší na druhé setkání:-).

třídní učitelky Mgr. Jitka Švejdová a Mgr. Maie Bunešová

Fotky naleznete zde: Zdravý dětský zub 2017

 

PRVNÍ MĚSÍC NAŠICH PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLE

Děti se učí poznávat písmenka, začínají číst, hrají si se slovy a písmenka i slova skládají ze špejlí a modelují z modelíny. Hrajeme si takto každý den a tím se učíme.  První měsíc jsme se toho hodně naučili :-).

Mgr. Marie Bunešová

Fotky naleznete zde: Prvňáčci_po prvním měsíci ve škole

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1.A a 1.B

15.9. jsme byli na sportovním dopoledni v Mostě na hřišti Baníku Souš. Počasí nám přálo a tak děti během sportování brzy odkládaly teplé oblečení. Děti jely domů spokojené a  každý si nesl za svůj výkon medaili.

Mgr. Marie Bunešová, Mgr. Jitka Švejdová

Fotky naleznete zde: Sportovní odpoledne prvňáčků

 

Krmíme vodní želvy – II. třída

Druháčci si v rámci PRVOUKY vyzkoušeli krmení Želv nádherných (Trachemys scripta elegans), které jsou jedním z nejchovanějších druhů sladkovodních želv na světě.Želvy nádherné objevil zřejmě James Cook při své plavbě a několik želv přivezl i do Evropy. Pravý chov želvy však začal až kolem roku 1656 , kdy je první zmínka o želvě, která byla chována v zajetí.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: krmení želv_II. třída

 

Přírodovědná soutěž II. třídy

Naše třída se zúčastnila přírodovědné soutěže „Život kolem nás“, kterou pořádalo Centrum ekologické výchovy VIANA se sídlem v Litvínově, které je součástí Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas (http://www.humanitas.cz/).

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: přírodovědná soutěž