Dne 25.5. ve čtvrtek proběhne na škole focení tříd za tyto ceny:

 

 - fotografie třídy 13x18 za 20,- Kč

 

 - fotografie skupinek či jednotlivců 10x15 za 16,- Kč 

 

Kroužek logických a deskových her

Kvarteto na školní zahradě

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková, Mgr. Petr Šimon

Fotky naleznete zde: Kroužek_logické a deskové hry

II. třída vyrábí přáníčka ke DNI MATEK

Den matek je mezinárodním svátkem všech maminek, kterým v tento den vzdáváme
dík za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a výchovu. Historie svátku matek a mateřství sahá
do hlubokého dávnověku, kdy byl oslavován a uctíván kult ženy/matky jako dárkyně života. První
zmínky o svátku matek, jak jej známe dnes, pocházejí z Anglie, z šestnáctého století. Tenkrát byl
tento svátek znám jako Mateřská neděle či Neděle matek (Mothering Sunday).
Mgr. Monika Králová
Fotky naleznete zde:  Den matek_druháčci

 

Den matek v první třídě

Prvňáčci vyráběli objetí pro maminky.

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková

Fotky naleznete zde: Den matek_prvňáčci

Výlet do Duchcova  - první stupeň

Žáci prvního stupně ve čtvrtek 4.5. 2017 navštívili zámeckou zahradu v

Duchcově. Zde shlédli divadelní představení o životě a vládě Karla IV., ve kterém si i sami

zahráli. Dále se seznámili s některými dřívějšími pracemi, jako bylo mletí

mouky, péče o hospodářská zvířata a jejich využití, zpracování lnu a ovčí vlny.

Také je zaujaly historické zbraně a brnění. Výlet do Duchcova byl pěkný a žáci si odvezli

spoustu nových poznatků, informací a zážitků.

Mgr. Monika Králová, Mgr. Michala Kovaříková, Mgr. Iva Boušková, Jana Přibylová,

Mgr. Jitka Švejdová

Fotky naleznete zde: Duchcov_první stupeň

 

Tajný deník Adriana Molea

5. května navštívila 6. a 7. třída divadelní představení v Mostě. Děti se na návštěvu divadla těšily  a očekávání mnohé z nich bylo splněno.

Příběh třináctiletého chlapce, inspirovaný románem anglické spisovatelky Sue Townsendové, pojal mostecký soubor jako činoherní retro muzikál s velkolepou scénou. Příběh je mozaikou situací a dějů, které hlavní hrdina v podání Ondřeje Dvořáka ( který získává stále větší oblibu hlavně u dívek) prožívá.  Vedle Dvořáka opět vynikal jako George Mole ( Adrianův otec) Jiří Kraus a jako Pauline Moleová Michaela Krausová. Inscenace je protkána známými šlágry 80. let, v podání rockové kapely ,vedené hudebním dramaturgem divadla Tomášem Alferim, jsme slyšeli například písně  Bee Gees, kapely Sweet, Uriah Heep, jejichž melodie byly známé nejen učitelům a rodičům, kteří své dospívání prožívali, stejně jako Adrian, v letech osmdesátých, ale i žákům samotným, kteří je znají jako známé vypalovačky z rádií. I oni si pak ještě několik dní po shlédnutí představení pobrukovali vtipný nápěv jedné z písní s originálním textem : „Vyjídáš mi lednici, máš ubohoučkou kondici, tak k čemu já tě mám…“ Při celkovém zhodnocení žáci ocenili vtipné hlášky či retro kostýmy, některým vadilo muzikálové pojetí , ale naprostá většina hodnotila představení kladně a těší se na některou z příštích návštěv divadla.

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: Tajný deník_Adriana Molea

3D Ekostopy

Žáci 6.-9. třídy vytvořili finální podobu 3D ekostopy, tzv. ekologicky produktivní zemi. Pracovali za spolupráce pí.učitelek Pavelkové, Sieberové a Vetýškové a to v rámci předmětu ČaSP a estetika.

Fotky naleznete zde: Ekostopa_2017 

Olympiády

Každoročně se zapojujeme do školních a okresních kol biologických a chemických olympiád. Letošního školního kola BiO se zúčastnilo 20 žáků druhého stupně. Do krajských kol mohli postoupit tři výherci z každé kategorie. Bohužel se někteří zalekli povinného vstupního úkolu. Takže nakonec nám ve starší kategorii, žáci 8. a 9. ročníku, postoupili dva. Všichni si vybrali úkol – odlévání stop.

Děkuji za účast: Kateřině Králové, Lucii Šimánkové, Petru Jirkovi, Michaelovi Ketzembergovi a Anežce Winklerové. Velmi bych tímto ráda chtěla poděkovat již zmíněné Anežce Winklerové za úspěšné absolvování školního kola ChO a za statečné pokračování v okresním kole s velmi pěkným umístěním. Diky Anežce jsme se po roce mohli vrátit k pořádání ChO na naší škole.

Mgr. Marta Sieberová

Fotky naleznete zde: ChO a BiO 2017

Pardubický  kraj

Dne 24.4. se celá škola zúčastnila projektu „Kraje“, který už  běží třetím rokem. Žáci se jeho prostřednictvím měli možnost blíže seznámit s jednotlivými kraji ČR a dozvědět se o nich  něco více, než s čím se setkávají v hodinách vlastivědy či zeměpisu. Tématem- a zároveň krajem, který uzavíral celý projekt, byl kraj Pardubický.

Žáci byli, stejně jak v předchozích projektech, rozděleni do věkově heterogenních skupin, tzv.  „rodin“, ve kterých měli za úkol spolupracovat a plnit úkoly dle zadání. K dispozici měli nejenom texty ( jak umělecké, tak odborné), mapy, ale i internet, zde všude mohli vyhledat odpovědi na otázky. Někteří možnosti využili, někteří ne, ale každý nakonec nějakým způsobem přispěl k výsledku společné práce.

A co všechno žáky čekalo? Museli se vypořádat nejen s vlastivědou a zeměpisem ( práce s mapou, křížovka, přiřazování ),ale uplatnili i znalosti z českého jazyka ( úkolem bylo vyhledat pravopisné chyby v odborném textu a opravit je, určit větné členy či slovní druhy, vyhledat přímou řeč , sestavit osnovu uměleckého textu , nahradit slova jinými výrazy stejného významu, vyhledat a vypsat z textu nejdůležitější informace, uspořádat správný  pracovní postup v receptu na perníčky, či zařadit text ke správnému slohovému a literárnímu útvaru), matematiky ( slovní úlohy o koních, práce s čísly ), fyziky ( převody jednotek) či výtvarné výchovy  ( dokreslení koně, vyzdobený perník z kartonu ).

Ne všechny otázky byly jednoduché, některé byly pro žáky opravdu tvrdým oříškem- jako třeba slovní úlohy či puzzle Pardubického kraje. Pochvalu zaslouží nejen ti, kterým se to povedlo bez chyby, či s nejvyšším počtem bodů, ale i ti, kteří se o to alespoň pokusili a snažili se .  Sáhnout do svědomí by si naopak měli ti, pro které byl už jen nadlidský výkon si zadání jenom přečíst a s řešením se ani neobtěžovali ,hanbáři! Závěrem bych chtěla poděkovat všem žákům a učitelům, kteří se na projektu aktivně podíleli. A nakonec už jen : „ Sláva vítězům, čest poraženým“….hanba lenochům!

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde:  Pardubický kraj 2017

Literatura- avantgarda - žáci se pokouší o dadaistickou báseň

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde:  literatura_avantgarda

 

Vlastivědný výlet Praha – III. a IV. třída

Žáci v úterý 11. 4. 2017 navštívili Pražský hrad v našem hlavním městě. Prošli Zlatou uličku, Daliborku, basiliku sv. Jiří a na závěr absolvovali prohlídku chrámu sv. Víta a královského paláce s průvodkyní. Děti bedlivě poslouchaly velmi zajímavý výklad paní průvodkyně a odpovídaly na otázky, které se týkaly naší historie. Výlet se velmi vydařil a všichni jsme si odnesli spoustu nových informací a zážitků. Moc děkujeme panu Vrbovi za perfektně naplánovanou akci a příjemně strávený čas.  

Mgr. Magdalena Gajdošová, Mgr. Iva Boušková 

Fotky naleznete zde: vlastivědný výlet_Praha 2017

 

Spaní ve škole   II. třída

Ve dnech 31.3. – 1.4. 2017 se v mnoha knihovnách a školách konají tzv. Noci s Andersenem. Také my jsme se rozhodli připojit  k této akci.  V pátek 31. března,  jsme se sešli v šest hodin ve škole a ihned jsme si začali chystat „pelíšky“. Potom jsme se u táboráku spolu s rodiči posilnili  buřty. Během večera jsme si zahráli několik soutěžních her, pracovali s časopisem „ČTYŘLÍSTEK“, zahráli kvíz a další soutěže. Všechny otázky se týkaly literatury pro děti a mládež. Po malém občerstvení, když už byla úplná tma, jsme si pustili pohádku. Potom už jsme šli spát a ráno jsme si užili „APRÍLA“. Už se zase těšíme na příští rok. Žáci druhé třídy.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Andersen_ II. třída

DEN ZEMĚ  II. tř.

Žáci druhé třídy tento svátek oslavili několika ekologickými aktivitami, a to nejen v dubnu.  Také se zúčastnili společného úklidu části obce pod názvem „Čistíme Braňany“.  Každý žák napsal i přání Zemi.

Mgr. Monika Králová

Fotky naleznete zde: Den Země_ II. třída

Den Země u prvňáčků

nejdřív práce..pak legrace

Také prvňácci se v rámci projektu: Den Země pustili do úklidu obce.

Fotky naleznete zde: Den Země_ I. třída

Rybaření v 1. třídě

Prvňáčci se od září vzorně starají o své rybičky. Rybičky k  vánocům dokonce dostaly několik dárků. Před pár dny přinesl jeden z žáčků několik nových přírůstků. Žáčci se čas od času posadí před akvárium a kochají se.

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková

Fotky naleznete zde: rybaření_ I. třída

 

Novinky z našeho akvária

Hurá, máme březí mečovku.

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková 

Fotky naleznete zde: budeme mít rybičku 2017 

 

Pirátský den

Žáci první třídy se ve čtvrtek 23.3. proměnili v piráty. Byla to přísně tajná akce, o které děti do poslední chvíle nevěděly.

Piráti malovali mapu pokladu, vyráběli pirátskou vlajku, seznamovali se s novou výtvarnou technikou (roláž), povídali si o tom, co je pro ně „poklad“, vymýšleli pirátský pokřik.. Nejvíce se jim však líbilo hledání pokladu. Při jeho hledání se vloupali do školního sklepa a tam ukradli dort! Přepadli jídelnu, kde stříbrnými lžícemi snědli svůj úlovek. S plnými břichy pak odpluli na širé moře.

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková

Fotky naleznete zde: pirátský den_I. třída 2017

 

 

Informujeme rodiče o výskytu vší na naší škole. Tímto prosíme všechny rodiče, aby prohlédli svým dětem hlavy.