DRAKIÁDA

Pořádá se v pondělí 17.10. 2016.

Sejdeme se v 15,15 hod. na sportovním hřišti u školy. 

Těšíme se na společné setkání všech dětí a hravých dospěláků při společné akci 

 

 

Žabí stěhování

Jako každý rok pomohli žáci braňanské školy Severočeským dolům v ochraně životního prostředí.   V sobotu 3. září 2016 se 11 žáků s pedagogickým doprovodem vydalo do těžebního území dolů, aby se pokusili zachránit živočichy ohrožené postupem těžby. Nejprve byli žáci zevrubně proškoleni o jaké živočichy se jedná, dozvěděli se jak je rozpoznat a jaké mají zvyklosti.

V první fázi se jednalo především o žáby – skokany a ropuchy. Poté se rozdělili do dvojic a vybaveni podběráky se vydali lovit louže a rybníčky, kterých bylo ve vybraném prostředí dost. Někteří se potýkali s holínkami, jiní s bahnem a podběráky a někteří jen lovili.

Oproti předchozím letům bylo žab výrazně méně, ale přesto jsme vylovili 24 skokanů a 8 ropuch.

Když jsme vylovené žáby vypustili do prostor, kde nebyly ohroženy, začali jsme zachraňovat další živočichy. Byli to vodní brouci s hlavně škeble. Potápníků jsme zachránili 27, ale škeblí jsme přestěhovali 573 kusů.

Naši žáci nás překvapili ukázněností a nasazením, jakým k úkolu přistupovali, takže jsme jim na závěr poděkovali. Žáci sami si kromě pocitu dobře odvedené práce odnášeli vědomí, že za zachování současné přírody je potřeba bojovat.A to je krásné zjištění.

Kratochvíl, ZŠ Braňany

 

Fotky naleznete  zde:   žabí stěhování

 

 

 Informace pro žáky vyjíždějící do Aquaparku Marienberg

 

V pondělí 10. října 2016 je sraz před školou v 8:45 hod. Každý účastník musí mít platný pas nebo občanský průkaz - bez něj mu nebude povolen výjezd. I když Severočeské doly zajišťují jídlo i pití, doporučuji ještě nějakou svačinu sebou přibalit. Vstup do bazénu bude zaplacen, ale vedle bazénu je prodejna Kaufland, takže pokud budete mít nějaká eura, bude kde je utratit. 

NÁVRAT NEJPOZDĚJI V 17, 00 hod.

Žáci, kteří nevyjíždějí, nastoupí do školy v 7,40 a učí se do 12,15 hod. Potom pro ně vyučování končí.

 

Ve dnech 7.10. a 14.10. z důvodu konání voleb končí vyučování v 11,20 (I. stupeň) a v 11,45 hod (II. stupeň) 

 

Ve dnech od 17.-25.10. se koná sběrový týden

 

Dne 24.9. 2016 se konaly oslavy k 55. výročí založení školy. Součástí oslav byla i tzv. školní akademie, kde žáci předvedli svá vystoupení.

 

Fotogalerie z 55. výročí školy - ZDE

 

 

Soutěž RECYKLOHRANÍ

 

Odevzdej staré spotřebiče a vybité baterie a získej body do

Recyklohraní pro svou školu.
Cílem projektu je získat k recyklaci již vyřazené drobné elektrospotřebiče, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáků a vybité baterie, které se často vyhodí 
do komunálního odpadu.
Principem soutěže je sběr co největšího množství sebraných elektrospotřebičů a baterií v poměru na jednoho žáka školy!

Soutěž probíhá od září do října 2016

Vyřazené elektrospotřebiče a vybité baterie odevzdej vždy

ve čtvrtek od 7:20 do 7:35 před učebnou výtvarné výchovy.